اندیشه بزرگان

بسمه تعالی

آنان که به من بدی کردن مرا هوشیار کردند   آنان که از من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی آموختند   آنان که به من بی اعتنایی کردند به من صبر و تحمل آموختند     آنان که به من خوبی کردن به من مهر و وفا و دوستی آموختند . پس خدایا به اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا فرما.                        شهید سرافراز اسلام دکتر مصطفی چمران 

/ 0 نظر / 6 بازدید